Individualna nastava

Ako ste zaposleni sa promjenljivim radnim vremenom ili ste učenik/student koji ima nastavu u smjenama pa vam obaveze ne dozvoljavaju pohađanje nastave u nekoj od naših grupa možete učiti jezike po principu modelu nastave.

Osnovni princip ovakve nastave je da polaznik sam odabere vrijeme i mjesto izvođenja nastave kao i dinamiku (sedmični broj časova) po kojoj želi pohađati nastavu.

Ako polaznik sa sobom dovede još jednog, dva ili tri polaznika onda se cijena jednog časa individualne nastave dijeli prema broju polaznika.

Minimalni fond časova za individualnu nastavu je deset časova na početku, nakon čega polaznik uzima onoliko časova koliko smatra da mu je potrebno.

Nastava se može organizovati u našim prostorijama ili na adresi klijenta, pri čemu klijent, pored troškova nastave plaća i troškove transporta predavača do željene adrese.