Cijene

 

Kurs stranog jezika (za djecu) 64 časa .................................... 200 KM (50 KM mjesečno)  online ili u učionici

Kurs engleskog jezika (za odrasle) 64 časa .................................... 200 KM (50 KM mjesečno)  online ili u učionici

Kurs njemačkog jezika (za odrasle) 48 časova .................................... 150 KM (50 KM mjesečno)  online ili u učionici

Testiranje radi provjere nivoa znanja i izdavanje certifikata o poznavanju stranog jezika ................................... 120 KM

Prevođenje sa engleskog jezika ... za detaljne informacije kliknite ovdje

Prevođenje na engleski jezik ... za detaljne informacije kliknite ovdje

Instruktivna nastava ....................... 15 KM po satu

Konsekutivno prevođenje ....................... 25 KM po satu

Simultano prevođenje ....................... 50 KM po satu

Izdavanje duplikata certifikata o uspješno završenom kursu .............. 30 KM

 

Cijene sa popustima za dva ili više polaznika iz iste porodice

 

Kurs stranog jezika (za djecu) 64 časa .................................... 160 KM (40 KM mjesečno) online ili u učionici

Kurs engleskog jezika (za odrasle) 64 časa .................................... 160 KM (40 KM mjesečno) online ili u učionici

Kurs njemačkog jezika (za odrasle) 48 časova .................................... 120 KM (40 KM mjesečno) online ili u učionici

Popust za avansnu uplatu cijelog iznosa u prve dvije sedmice kursa 20%

Popusti se ne sabiraju, ukoliko korisnik ostvaruje pravo na popust po dva ili više osnova odabraće jedan, koji mu najviše odgovara.