Kursevi za djecu

Kurs stranog jezika (za djecu) 64 časa .................................... 160 KM (40 KM mjesečno)