Kursevi za djecu

Kurs stranog jezika (za djecu) 64 časa .................................... 200 KM (50 KM mjesečno)