Predstojeći događaji

Upis u Mahali

2.2. (petak), 18.30 - 19.30 sati u O.Š. "Safvet-beg Bašagić" Mahala

Upis u Ilijašu

Ilijaš (u prostorijama centra): 7. i 8. 2. 2024. (srijeda i četvrtak) 17.00 - 19.30 sati.
Prezentacija kurseva za najmlađe polaznike je u četvrtak 8.2.2024. od 17.00 do 17.30 sati.
Polaznici na kursevima za odrasle mogu obaviti ulazna testiranja u terminima upisa u Ilijašu, osim u vrijeme prezentacije kurseva za najmlađe polaznike.

Upis u Župči

1.2. (četvrtak), 18.00 - 189.00 sati u O.Š. "Safvet-beg Bašagić" Župča

Upis u Brezi

9.2. (petak), 18.30 - 19.30 sati u O.Š. "Enver Čolaković" Breza