Upis u Brezi

Breza (Mahala): 9. septembar 2023. (subota) u terminu od 9.30 do 10.30 sati u O.Š. ,,Safvet-beg Bašagić''
Breza: 9. septembar 2023. (subota) u terminu od 12.00 do 13.00 sati u O.Š. ,,Enver Čolaković''

Iz iste kategorije: Upis u Župči »