Upis u Ilijašu

Ilijaš (u prostorijama centra): 7. i 8. 2. 2024. (srijeda i četvrtak) 17.00 - 19.30 sati.
Prezentacija kurseva za najmlađe polaznike je u četvrtak 8.2.2024. od 17.00 do 17.30 sati.
Polaznici na kursevima za odrasle mogu obaviti ulazna testiranja u terminima upisa u Ilijašu, osim u vrijeme prezentacije kurseva za najmlađe polaznike.