Prevođenje

Naš centar nudi usluge prevođenja na više jezika kao i sa stranih na bosanski jezik.

U zavisnosti od vaših potreba možemo vam ponuditi prevođenje teksta i usmeno (simultano i konsekutivno) prevođenje u našim prostorijama ili na terenu.

Cijena prevođenja zavisi od obima i složenosti materijala i dogovara se nakon uvida u materijal za prevođenje.