Upisi na proljetni ciklus kurseva engleskog i njemačkog jezika za djecu i odrasle obaviće se po sljedećem rasporedu:

Ilijaš
08. i 09.02.2018. (četvrtak i petak), 17:00 - 19:30 sati u prostorijama centra

Breza:
10.02.2018. (subota), 9:30 - 10:30 sati u O.Š. "Safvet-beg Bašagić" Mahala

10.02.2018. (subota), 11:30 - 12:30 sati u O.Š. "Enver Čolaković" Breza